Disclaimer

In deze disclaimer staat dat er geen garantie is voor specifieke resultaten en dat de resultaten per persoon kunnen verschillen! De informatie op deze website is niet bedoeld als een belofte of garantie. Pinera Inc is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere gevolgschade of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van zijn producten.