Disclaimer

Conform acestui disclaimer, nu există nicio garanție pentru rezultate specifice și rezultatele fiecărei persoane pot varia! Informațiile existente pe acest site nu pot fi interpretate drept promisiune sau garanție. Morenti Inc nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau pagubă directă, indirectă, punitivă, incidentală, specială, ce rezultă din sau în conexiune cu utilizarea sau utilizarea incorectă a produselor sale.